فرم انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات

در صورتیکه در راستای افزایش کیفیت خدمات شرکت CSP  پیشنهادی دارید، یا نسبت به خدمات ارائه شده این شرکت انتقاد و شکایتی دارید، خواهشمندیم از این طریق موضوع خود را با ما در میان بگذارید .


موضوع : (*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی :(*)
ورودی نامعتبر است

نام سازمان :
ورودی نامعتبر است

سمت :
ورودی نامعتبر است

شماره تماس : (*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی :(*)
ورودی نامعتبر است

متن پیام :
ورودی نامعتبر است

فایل پیوستی
ورودی نامعتبر است

تصویر امنیتی(*)
تصویر امنیتی
تازه کردنورودی نامعتبر است

 

روش اجرایی رسیدگی به شکایات