شرکت KGS یک شرکت رسمیِ بین‌المللی و دارای پروانه صلاحیت برای صدور گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی ، سلامت محصول ، آموزش ، تست و بازرسی برای شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه‌های اقتصادی و تجاری است.  KGSزیر نظر قوانین به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان خدمات ممیزی و صدور گواهینامه خود را ارایه می‌نماید. این شرکت از طریق شرکت پیشگامان سامانه پایدار(CSP)  نسبت به ارایه خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریتی در ایران فعالیت می‌نماید. همچنین فعالیت‌های خود را به نحوی ارایه می‌دهد که در چارچوب استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17021 باشد. شرکت KGS سابقه همکاری با سازمان‌های بزرگ و موفق درزمینه صدور گواهینامه های سیستم مدیریت تحت پوشش از جمله: تخصص در ارائه گواهینامه معتبر کیفیت، محیط زیست، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، غذا، مهندسی، خودرو، هوا و فضا، امنیت اطلاعات، دستگاه های پزشکی، ارائه دهندگان خدمات، تولید، جوش، خدمات فناوری اطلاعات، نفت، مدیریت زنجیره تامین و سازمان های مبتنی بر تکنولوژی را دارا می باشد و یکی از پیشتازان صدور گواهینامه مدیریت سیستم به طیف وسیعی از صنایع در سراسر جهان است.